Back to homepage

Tag "Ngọc Quyên"

Mỹ nhân Việt đẹp với sắc đỏ

Mỹ nhân Việt đẹp với sắc đỏ MỚI

Mỹ nhân Việt đẹp với sắc đỏ là Trúc Diễm, Ngọc Hân, Ngọc Quyên, Minh Hằng, Linh Nga… Mỹ nhân Việt có một làn da trắng ngần nên chọn trang phục với sắc đỏ là rất phù hợp. Sắc đỏ

Xem bài này